در روزهای اخیر برخی از هواداران طالبان* با نشر ویدیویی، ادعا کرده‌اند که شش عضو «جبهه مقاومت ملی افغانستان» در کاپیسا، از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده‌اند و یک نفر دیگر شان زخمی شده است، اما درستی‌سنجی سنجه نشان می‌دهد که این اتفاق تازه نیست. 

هواداران طالبان روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۰- ۱۱ سرطان) ویدیویی را در ایکس نشر کرده‌اند که در آن شماری از افراد مسلح طالبان، چند غیرنظامی با دست‌های بسته شده در پشت و شماری اسلحه روی زمین دیده می‌شود. 

در این ویدیو یک فرد مسلح می‌گوید که نیروهای کندک دوم لوای اول طالبان در کاپیسا، ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه‌‌ی شب بر اساس یک گزارش کشفی، شش عضو «جبهه مقاومت ملی افغانستان» را بازداشت و یک نفر آنان را زخمی کرده‌اند. 

هواداران طالبان در روزهای اخیر این ویدیو را به‌صورت گسترده نشر کرده‌اند و ادعا می‌کنند که افراد بازداشت شده در این ویدیو، شنبه‌شب هفته‌ی جاری (۹ سرطان) بازداشت شده‌اند.

این ویدیو در شماری از حساب‌های کاربری هواداران طالبان در ایکس هزاران بار دیده، پسندیده و بازنشر شده است. از جمله کاربری با نام «شاه محمود ملاخیل» این ویدیو را ساعت ۳:۴۵ دقیقه‌‌ی بعد از ظهر یک‌شنبه نشر کرده که بیش از ۱۰۳ هزار بار دیده شده، دو هزار و ۲۲۵ نفر آن را پسندیده‌اند و ۴۱۹ نفر نیز آن را بازنشر کرده‌اند. 

اما یافته‌های درستی‌سنجی سنجه نشان می‌دهد که این ویدیو برای اولین‌بار در ۲۳ اپریل سال ۲۰۲۲ در یک صفحه‌ی فیس‌بوک که ظاهراً مربوط به هواداران یا اعضای طالبان است نشر شده و سپس در ۲۴ اپریل همان سال در یک حساب کاربری در ایکس نشر شده است.

یک منبع در بخش رسانه‌های «جبهه مقاومت ملی افغانستان» در صحبت با سنجه، ادعاهای مطرح‌شده را رد کرده، می‌گوید در موقعیتی که این ویدیو حکایت می‌کند، نه در گذشته و نه در روزها و هفته‌های اخیر، هیچ عضو این جبهه بازداشت و یا کشته نشده است. به‌گفته‌ی این منبع، افراد بازداشت‌شده که در ویدیو دیده می‌شوند، عضویت جبهه مقاومت را نداشته/ندارند.

اطلاعات تایید شده از سوی مقام‌ها و نهادهای طالبان و رسانه‌های معتبر افغانستان در مورد این ویدیو وجود ندارد.


* سنجه حساب‌های کاربری این افراد را بررسی کرده و دریافته است که آنان به صورت مرتب محتواهایی در حمایت از طالبان نشر و بازنشر می‌کنند و بر این اساس آنان را هوادار طالبان تشخیص داده است.